Повышение пенсии сотрудникам мвд. Стаж в полиции для пенсии

Пенсія за вислугу років поліцейським

З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262. Для призначення пенсії за вислугу років поліцейським обов’язковим є їх звільнення зі служби та наявність вислуги років, установленої цим Законом. Пропонуємо розглянути умови, за якими поліцейські мають право на даний вид пенсії, її розміри та порядок призначення.

Умови призначення

Поліцейські мають право на пенсію за вислугу років, якщо вони звільнені зі служби та дотримано одну з умов, а саме:

 • у разі звільнення зі служби у період з 01.10.2015р. по 30.09.2016 р. необхідно мати на дату звільнення вислуги 22 календарні роки та 6 місяців і більше, що передбачено ст. 12 Закону № 2262;
 • на день звільнення досягнуто 45-річного віку за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Розміри пенсії

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським наведено у табл 1.

За вислугу 20 років

50% сум грошового забезпечення

Звільнені у відставку за віком або станом здоров’я та особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 2 та 3 частини першої ст. 77 Закону про поліцію

55% сум грошового забезпечення

За кожний рік вислуги понад 20 років

3% сум грошового забезпечення

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським, які на день звільнення досягнули 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, наведено у табл. 2.

За страховий стаж 25 років

50% сум грошового забезпечення

За кожний повний рік стажу понад 25 років

1% сум грошового забезпечення

Періоди, що зараховуються до вислуги років

До вислуги років для призначення пенсії поліцейським зараховуються види служби та періоди, зазначені в ст. 17 Закону № 2262.

Крім того, до вислуги років поліцейським при призначенні пенсії додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

При призначенні пенсій поліцейським враховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Грошове забезпечення для призначення пенсії

Під час призначення пенсій поліцейським враховується розмір грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

 • відповідних окладів за посадою, надбавки за спеціальне звання та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
 • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії.

Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням, середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Читать еще:  Лучшие маски от синяков под глазами. Маска от синяков под глазами. Рецепт с огурцом

Звернення за призначенням пенсії

Заява про призначення пенсії за вислугу років особам, звільненим зі служби, подається цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві через уповноважені структурні підрозділи Національної поліції України.

До заяви для призначення пенсії за вислугу років додаються такі документи:

 • грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пп. «б» ст. 12 Закону № 2262);
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ПАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;
 • копія паспорта.

Строки призначення пенсії

Пенсії за вислугу років поліцейським призначаються з таких строків:

 • з наступного дня після звільнення їх зі служби (але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення), якщо на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
 • з наступного дня після звільнення зі служби, якщо на день звільнення досягнуто 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Пенсии МВД: особенности начисления и примерные расчеты

Сотрудники Министерства Внутренних дел являются специалистами высшей квалификации. В результате пенсии МВД нельзя сравнить с выплатами рядовых граждан, ушедших на заслуженный отдых. Далее подробно будут рассмотрены особенности начисления пенсии и повышение в 2019 году.

Особенности пенсионного обеспечения сотрудников МВД

Начисление пенсии в МВД происходит в соответствии с действующим законодательством, а именно со следующими актами и законами:

 • Федеральным законом № 4468 от февраля 1993 года;
 • постановлением Правительства № 941 от сентября 1993 года;
 • Федеральным законом № 166 от декабря 2001 года;
 • Федеральным законом № 247, 173 и 283;
 • прочими постановлениями, указами и нормативными актами.

В представленном законодательстве указываются основные моменты выхода на пенсию граждан, являющихся сотрудниками Российского МВД.

Люди, работающие в органах МВД, подразделяются на два вида:

 1. Гражданские служащие – не имеют каких-либо специальных льгот.
 2. Военнослужащие ведомственного подразделения – имеют определенное звание и могут претендовать на льготные пенсии.

Назначение пенсионных выплат для гражданских лиц происходит в возрасте 55-ти лет для женщин и 60-ти для мужчин. Напомним, повышение пенсионного возраста, не коснулось сотрудников МВД. Полицейский или иной работник МВД со званием может выйти на заслуженный отдых при наличии стажа в 20 лет. В данном случае неважно, сколько претенденту исполниться на тот момент.

Получить пенсию МВД можно по четырем видам:

 • по инвалидности (пенсионер получил травму при выполнении долга);
 • по потере кормильца (выплачивается родственникам, чей кормилец погиб во время службы);
 • по выслуге лет (наличие большого стажа дает возможность получать повышенные выплаты);
 • по смешанному стажу (принимается во внимание, если сотрудник МВД ранее работал в других госструктурах).

В Министерство Внутренних дел России входят следующие организации и госструктуры:

 • полиция (центральный аппарат, территориальные органы, образовательные учреждения, научно-исследовательские и медико-санитарные системы и прочие подразделения УВД);
 • главное управление по контролю за оборотом наркотиков;
 • главное управление по вопросам миграции;
 • прочие организации и подразделения, которые созданы для выполнения обязанностей и полномочий, распространяющихся на МВД.

Финансирование пенсий работникам МВД происходит из государственного бюджета, но начисление производит Пенсионный Фонд России.

Чтобы получить пенсионные выплаты нужно:

 1. Собрать необходимые документы для последующего пенсионного обеспечения.
 2. Подать заявление с пакетом документов в ПФР – для этого можно обратиться в отделение по месту регистрации самостоятельно, подать заявку через МФЦ, отправить заявление и копии, заверенные у нотариуса по Почте России или через официальный сайт ПФР.
 3. Подождать 10 дней со дня обращения чтобы работники госучреждения проверили все данные и провели расчет пенсионных выплат.

По факту проведенной проверки будет принято решение, о котором заявителя уведомят письменно по почте.

Читать еще:  Рекомендации, как в домашних условиях и в салоне восстановить волосы после химической завивки. Волосы после химической завивки: более безопасные методы и уход

Для подачи документов в ПФР необходимо собрать:

 • заявление, которое можно взять в самом госучреждении или скачать с официального сайта ПФР;
 • расчетный лист с данными о годах выслуги – его берут в бухгалтерии по месту работы;
 • аттестат о получаемой заработной плате – также заказывается в бухгалтерии по месту работы;
 • любые документы, подтверждающие наличие прав на льготы.

По факту сданных документов сотрудники ПФР выдают заявителю бланк с согласием на обработку данных, который он должен будет подписать для дальнейшего расчета пенсионных выплат.

Если пенсии оформляются по старости и наличии необходимой выслуги лет, для получения права на обеспечение на заслуженном отдыхе следует подготовить дополнительные документы:

 • удостоверение работника МВД;
 • паспорт и копии страниц;
 • трудовую книжку или справки, которые могут подтвердить наличие страхового стажа;
 • СНИЛС;
 • справку о доходах, получаемых до 2002 года за 5 лет работы в подразделениях Министерства Внутренних дел;
 • свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении им 14-летнего возраста;
 • различные документы о наличии наград и званий – необходимы для получения положенных в соответствии с законодательством надбавок.

Чтобы не возникло проблем с оформлением пенсионных выплат точный список необходимых документов лучше узнать в своем отделении ПФР.

Индексация в 2019 году

Обещается повышение пенсии пенсионерам МВД 1 октября 2019 года. Добавят 4%, что в среднем даст прибавку к пенсии в размере 1000 рублей.

Согласно уже подписанным документам подтверждается индексация рассчитанных пенсий.

Средняя пенсия сотрудников МВД России

Сказать в точности, каковы пенсии в МВД в 2018 году, невозможно. Все зависит от заработной платы работника госструктуры и имеющегося стажа. Расчеты проводятся по следующему принципу:

 • если работник МВД имеет стаж не более 20 лет – размер пенсии составит 50 % от заработной платы;
 • при стаже больше 20 лет – 3 % от заработка за каждый год в полиции, но максимальный размер не превышает 85 %;
 • если стаж более 25 лет, то расчет проводится в последовательности – 50 % от суммы заработной платы и по 1 % за каждый последующий год.

Получается, что пенсия не может быть менее 50 % от суммы заработной платы. В зависимости от региона зарплаты работников МВД варьируются в пределах от 30 до 70 тыс. рублей. На размеры также влияет звание.

Официальный пенсионный возраст

Изменение в 2019 году коснулось не только размера пенсионных выплат, но и возраста. Так, с 2016 года требуется повышенный стаж работы для получения страховой пенсии по выслуге лет.

Фактического стажа на данный момент не существует, достаточно наработать 20 лет. Если же Госдума подпишет предложенный законопроект, то пенсионный возраст будет увеличен, но тоже будет зависеть от стажа. По предложенному проекту до 2024 года минимальный стаж должен быть увеличен до 30 лет.

Как производится расчет пенсий

Пенсии МВД рассчитываются по формулам. В зависимости от ситуации берут минимальный или высчитанный процент. В качестве примера будет приведен расчет пенсии работника, отслужившего в органах 27 лет, где 18 лет берется в качестве начисления процентной надбавки за выслугу лет.

Размер пенсии будет рассчитываться следующим образом:

 1. Оклад работника по должности составлял – 18000 рублей.
 2. Оклад по званию – 14000 рублей.
 3. Процентная надбавка за выслугу в данном случае составляет 25 %, и рассчитывается, как (18000 + 14000) * 0,25 = 8000 рублей.
 4. В результате получается, что все деньги, участвующие в расчете – это 40000 рублей.
 5. За 27 лет стажа начисляется 56 %.
 6. На основании полученного значения можно определить денежное довольствие – 22400 рублей.
 7. Стаж в 27 лет определяет количество процентов для назначения пенсии – 50 % за 20 лет обязательного стажа и по 3 % за все года сверх 20 лет. В результате учитывают 71 %.
 8. Пенсия будет составлять: 22400*0,71=15904 рублей.

Если зарплата работника МВД будет выше, значит, и пенсия будет больше. При этом в каждом регионе присутствует свой районный коэффициент, который добавляется к подсчитанным процентам за имеющийся стаж.

Надбавки, вторая пенсия, доплаты

Закон о пенсиях предполагает большое количество льгот и надбавок работникам МВД. Выплаты предоставляются в денежном эквиваленте или в виде социальной помощи гражданам. Здесь выделяют следующие прибавки:

 1. Единовременную выплату при увольнении – представляется в виде двух окладов, взятых на момент ухода, если стаж работы в МВД не превышает 20 лет, и семи окладов при условии, что стаж более 20 лет.
 2. Налоговые льготы – приказ о пенсиях МВД предусматривает освобождение пенсионеров от некоторых видов налоговых отчислений.
 3. Льготное медицинское обслуживание – пенсионеры по представленным документам, подтверждающим работу в органах МВД, могут рассчитывать на бесплатное лечение и определенные скидки при платном обследовании.
 4. Социальные бонусы – многочисленные прибавки к пенсии, оговаривающие возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, санаторно-курортного лечения и прочих привилегий.
 5. Первоочередное решение жилищного вопроса – если до пенсии работник МВД не приобрел собственного жилья, ему полагается единовременная денежная помощь для покупки недвижимости.
Читать еще:  Чем затемнить кожу в домашних условиях. Автозагар: достижение индустрии красоты. Смуглая кожа в домашних условиях: как это сделать

Пенсионеры МВД зачастую получают вторую пенсию, по достижению 55 и 60 лет для женщины и мужчины, соответственно. Возможность оформить вторую пенсию появляется только в случае раннего оформления первой и последующей службы в органах. Здесь есть ряд условий, которые не отличаются от стандартных требований, установленных для оформления страховых пенсий гражданских лиц.

Повышение пенсии пенсионерам МВД Украины в 2020 году

Пенсионеры относятся к группе наименее защищенных слоев населения, как морально, так и материально. С недавних пор Министерством социальной политики Украины было принято решение реструктурировать пенсионные выплаты, повысить ставки.

После того, как власти объявили, что будет пересмотрена пенсия силовикам, многих представителей волнует вопрос, какая будет пенсия пенсионерам МВД в 2020 году в Украине и который будет принят механизм перечисления денег?

Для этого был представлен специальный протокол, в который включено не только повышение суммы, но и осовременивание процедуры.

Теперь для пересчета будут учитываться такие факторы, как:

 • Первоначальная фиксированная ставка.
 • Оклад при пребывании в должности.
 • Воинское звание.

Кроме этого будут рассчитаны надбавки, выплачиваемые за выслугу лет.

Кто подпадает под категории повышение?

Сначала пенсионные выплаты по категориям составили следующие суммы:

 • Национальная полиция – 5600 грн.
 • Служба спецсвязи-5300 грн.
 • Госохрана – 5800грн.
 • СБУ – 5900 грн.
 • Внешняя разведка – 6800 грн.

Перерасчет и повышение пенсий сотрудникам МВД будет проводиться среди следующих категорий и ведомств:

Новини по темі:

 • Национальная гвардия – 980 грн.
 • СБУ – 1800 грн.
 • МНС-1700 грн.
 • Администрация госсвязи – 1900 грн.
 • Сотрудники фискальной службы – 900 грн.

Представители власти гарантируют, что наиболее высокий коэффициент при перерасчете пенсии будет у тех военных и сотрудников МВД, кто побывал на передовой.

Механизм повышения пенсий

После заявления о повышении и перерасчете, всех пенсионеров сотрудников МВД волнует вопрос, как и когда это будет происходить?

Процедура увеличение выплат происходит в 3 этапа:

 • В 2018 году в первой фазе бывшие сотрудники силовых структур уже получили прибавку к пенсии в 50% от начальной суммы. Благодаря этому средняя пенсия увеличилась на 1500 грн.
 • В 2019 пенсии бывших сотрудников МВД повысились, как и обещало правительство на 75% исходя из первоначальных выплат, а значит стали выше еще на примерно на 750 грн.
 • В 2020 году состоится финальная стадия реформации, для этого правительство повысит пенсии бывшим сотрудникам МВД на 100% от первой суммы выплат. Таким образом, можно сделать вывод, что пенсия силовиков вырастет на 3000 грн.

На практике перерасчет пенсии пенсионерам МВД будет проводиться по простой схеме:

 • Итак, если командир любого из подразделений ВСУ все время на пенсии получал от государства примерно 3 000 грн.
 • тогда, уже в 2018 году ему перечислят 4500, в 2019 году ему повысят государственные денежные дотации до 5250.
 • а в этом году, благодаря последнему повышению, он будет получать 6 000 грн.

Первым заявлением силовиков было решение добиться перерасчета исходя из должностных окладов реструктурированных отделов Национальной полиции.

Представители власти предложили компромиссный вариант, так за основу для перерасчета будут браться оклады полиции, действуют до 2016 года.

В таком случае процедура перерасчета суммы пенсии для бывших сотрудников на пенсии подразумевает увеличение выплат согласно поданным коэффициентам (в 2020 году на 100%). Исходя из этих данных, например, майор, у которого была пенсия в 2016-2017 гг примерно 3500, в 2020 году будет 12200 грн.

Благодаря тому, что будет проведено повышение пенсии пенсионерам МВД Украины в 2020 году пенсионеры бывших структур МВД могут достойно жить и платить за минимальные потребности.

Льготы для военных пенсионеров

Государственные льготы предоставлены военным, которые вышли на пенсию касаются абсолютно всех сфер жизни. Он позволяют пенсионеру применить скидку или воспользоваться необходимой услугой абсолютно бесплатно.

Итак, какие же скидки предусмотрело государство? Для военных разработано следующее:

 • Льготная оплата (50%) оплаты коммунальных счетов.
 • Бесплатное обслуживание в коммунальных, ведомственных медицинских учреждениях.
 • Бесплатное протезирование зубов.
 • Льготное обследование, анализы и бесплатная срочная госпитализация.
 • Льготная очередь на жилье, бесплатное повышение качества жилищных условий.
 • Еще не все льготные услуги полноценно вступили в силу, насколько реально военному пенсионеру воспользоваться теми или иными услугами покажет время и востребованность.

Процедура налогообложения пенсии пенсионеров МВД в Украине будет проводиться, как и в стандартных ситуациях с пенсиями.

В случае, когда после пересмотра существующих пенсий военнослужащих пенсионеров, они остаются без изменений или ниже, сохраняются суммы ранее назначенных выплат. И это не конец, в планах властей еще проводить индексацию новых сумм, согласно каждой конкретной экономической ситуации.

Источники:

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9732
http://lgoty.net/pensioneram/voennym/pensii-mvd.htm
http://ukrainatoday.com.ua/povyshenie-pensii-pensioneram-mvd-ukrainy-v-2020-godu/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector